Mestna občina Ljubljana Mestna uprava Mestno redarstvo Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana t: 01 306 16 03 glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov na tej spletni strani je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Osebni podatki se uporabljajo za zagotavljanje storitve vpogleda v podatke prekrška, ki temelji na 82. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Za nemoteno delovanje storitve podatke obdeluje pogodbeni obdelovalec, podatki o vstopu v aplikacijo pa se hranijo 30 dni.
Posameznik lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov ter ima pravico popravka in do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si , T:(01) 230 97 30).
Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice glede varstva podatkov na kontaktnih podatkih na Mestnem redarstvu Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si.